Departamentet

Fakulteti i Shkencave Humane ofron studime të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë në:

 • Departamentin e Drejtësisë
 • Departamentin e Shkencave Islame
 • Departamentin e Shkencave të Komunikimit
 • Departamenti i Edukimit dhe Gjuhës Angleze

Programet e Ciklit të Parë (Bachelor & Profesional)

 • Drejtësi (5-vjeçar)
 • Shkenca Komunikimi
 • Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu
 • Gjuhë dhe Letërsi Angleze
 • Shkenca Islame
 • Multimedia dhe Dizajn Grafik (5-vjeçar)

Programet e Ciklit të Dytë (Master shkencor & profesional)

 • Master Shkencor në drejtësi: profili e drejtë penale
 • Master Shkencor në drejtësi: profili e drejtë ndërkombëtare
 • Master shkencor në shkenca Komunikimi: Profili “Gazetari”
 • Master shkencor në shkenca komunikimi: Profili “Marrëdhënie Publike”
 • Master profesional në Komunkim Marketingu
 • Master shkencor në gjuhë dhe letërsi angleze
 • master profesional në mësuesi - gjuhë angleze për arsimin e mesëm
 • Master shkencor në Shkenca Islame
 • Master shkencor në Studime Religjioze: Profili Dialog Nderfetar
 • Master shkencor në Studime Religjioze: Profili Edukim Fetar
 • Master shkencor në Studime Religjioze: Profili Lidership Fetar