Revista Shkencore

Revista Shkencore " Bedër Journal of Humanities" (BJH)

Rreth revistës:

Revista shkencore "Bedër Journal of Humanities" (BJH) është një revistë që synon vlerësimin e punës shkencore, akademike, apo profesionale nga individë  të së njëjtës fushë, e botuar nga Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër). Objektivi kryesor i BJH është t'u sigurojë studiuesve ndërkombëtarë  një platformë intelektuale  për shkëmbimin e hulumtimeve bashkëkohore.

Revista boton studime kërkimore në fushat e Shkencave Humane të tilla si: Antropologji, Komunikim, Arsim, Ekonomi, Shkenca Mjedisore, Histori, Shkencave të Shëndetit, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Drejtësi, Letërsi, Filozofi, Shkenca Politike, Psikologji, Studimeve Fetare dhe Sociologji.

BJH publikon dokumente origjinale akademike, letra shqyrtimi, raste studimore, hulumtime empirike dhe komente librash. Çështje të veçanta kushtuar temave të rëndësishme në shkencat humane do të publikohen në mënyrë periodike.

Kryeredaktor:

Prof. Dr. Ayhan Tekinesh, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri

Redaksia:

 • Assoc. Prof. Dr. Rahim Ombashi, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Dr. Bayram Karcı, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Dr. Adem Balaban, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri

Bordi Ndërkombëtar Këshillues:

 • Prof. Dr. İsmail Albayrak, Australian Catholic University, Australi
 • Prof. Dr. Kudret Çela, Universiteti Tiranës, Shqipëri
 • Prof. Dr. Ferit Duka, Universiteti Tiranës, Shqipëri
 • Prof. Dr. Zyhdi Dervishi, Tirana University, Albania
 • Dr. Ferdinand Gjana, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Prof Dr. Recep Kaymakcan, Sakarya University, Turqi
 • Prof. Dr. Hans Köchler, Innsbruck University, Austri
 • Prof. Dr. Admiel Kosman, Potsdam University, Gjermani
 • Assoc. Prof. Dr. Mark Marku, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Prof. Dr. Briseida Mema, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Prof. Dr. Ardian Nuni, Universiteti Tiranës, Albania
 • Prof. Dr. Jon Pahl, Lutheran Theological Seminary, SHBA
 • Assoc. Prof. Dr. Zeki Sarıtoprak, John Carrol University, USA
 • Prof. Dr. Hajri Shehu, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Shqipëri
 • Assoc. Prof. Dr. Agron Tufa, Universiteti Tiranës, Shqipëri
 • Prof. Dr. Mark Webb, Texas Tech University, SHBA
 • Prof. Dr. Paul Weller, University of Derby, Angli
 • Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, Ondokuz Mayıs University, Turqi
 • Prof. Dr. Francesco Zannini, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica, Itali

Detaje të Gazetës:

 • Publikues: Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), Fakulteti i Shkencave Humane
 • Periudha e publikimit: Dy herë në vit
 • ISBN: 2306-6083

 

Sekretaria Redaktuese

Mrs. Ada Güven
Mrs. Ilda Shytaj

Kontakte

E-mail: [email protected]

Web: http://bjh.beder.edu.al/

Tel: +35542419200
Address: Rr.” Jordan Misja”, Tirana, Albania