Departamentet

Fakulteti i Shkencave Humane ofron studime të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë në:

 • Departamentin e Drejtësisë
 • Departamentin e Shkencave Islame
 • Departamentin e Shkencave të Komunikimit

Programet e Ciklit të Parë (Bachelor)

 • Drejtësi
 • Shkenca Komunikimi
 • Shkenca Islame

Programet e Ciklit të Dytë (Master shkencor)

 • Master Shkencor në drejtësi: profili e drejtë penale
 • Master Shkencor në drejtësi: profili e drejtë ndërkombëtare
 • Master shkencor në shkenca Komunikimi: Profili “Gazetari”
 • Master shkencor në shkenca komunikimi: Profili “Marrëdhënie Publike”
 • Master shkencor në shkenca islame: Profili “Shkencat Themelore Islame”
 • Master shkencor në shkenca islame: Profili “Shkencat Moderne Islame”